Yazar: saglikterapi

Yazar: saglikterapi

Wellness:Well-being:Esenlik
24 Mayıs 2014 Güncel, SPA & Wellness saglikterapi

Türkçe’de kısaca “esenlik (well-being)” anlamına gelen “wellness” terimi ilk olarak, doktor Halbert L. Dunn tarafından, 1961 yılında yayınlanan “Yüksek Seviye Wellness” adlı küçük bir kitapçıkta kullanılmıştır. Dr. Dunn wellness’ı fiziksel ve psikolojik esenliği geliştirmeyi sürdürme çabası için bir yaşam süreci olarak görmüştür. Wellness, yaşam kaliteniz için sorumluluk üstlenmede ilk ve öncelikli bir seçim olarak düşünülmektedir. Sağlıklı

Read More