Category Archives: Güncel

Proje Çalışmaları

Bestcare

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin koordinatörlüğünde, Antalya Valiliği AB Projeleri Koordinasyon Merkezi, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği, Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği’nin yanı, sıra yurt dışı partnerleri; İtalya’dan CESPİ Centro Studi Delle Professioni Sanitarie, İngiltere’den Athena School Natural Thrapies ve Almanya’dan EURO-CERT Academy ortaklığında “AB Standartlarına Dayalı Tamamlayıcı Terapi Yöntemleri ile Hemşirelik Bakımının Geliştirilmesi” (bestCARE) isimli proje hibe almaya hak kazandı.
Proje kapsamında belirlenecek Türkiye’den 15 ve İtalya’dan 5 hemşire İngiltere’de tamamlayıcı tedavi yöntemleri konusunda Eğitici Eğitimi alarak ülkelerinde pilot eğitimler başlatacakalr. Projeyle Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde Simülasyon Laboratuarı kullanılarak Antalya’daki onkoloji ve kadın doğum alanında çalışan hemşireler ile Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine konuyla ilgili eğitimlerin başlatılması ve transfer edilen tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin yaygınlaşması hedeflenmektedir.
Projenin yerel partneri olan Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği’nin bu proje kapsamında çeşitli görev ve sorumlulukları olmakla birlikte, özellikle, eğitim, eğitim programı ve materyallerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında çalışmaktadır.