Üye Olmak

Üye Olmak

Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği Üyesi Olmak…

Sağlık ve Doğal Terapiler Derneğine Nasıl Üye Olunur? 
Sağlık ve Doğal Terapiler Derneğine üyelik çeşitlerinden 3. maddede belirtilen Asil Üyelik özelliklerine sahip kişiler, Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği’ne üye olabilmek için, üyelik formunu doldurarak ve bu forma gerekli belgeleri ekleyerek başvurmaları gereklidir. Yönetim kurulu, asil üyelik isteğini en geç otuz gün içinde olumlu veya olumsuz olarak karara bağlamak ve adaya bildirmek zorundadır. Asil üyelik bu bildirim ve yıllık aidat ödenmesi ile kesinleşir.

Madde 3-   Derneğe üye olma koşulları ve üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Dernek üyeliği üç türlüdür; Kurumsal Üyelik, Bireysel Üyelik ve Onur Üyeliği.

a)  Kurumsal Üyelik: Kurum yetkilisinin kurumsal üyelik formunu doldurması (fotoğraflı) ve kurumun vergi levhası ile birlikte gerekli görülen belgelerin gösterilmesi. Kurumsal üyelikte giriş kaydı 300 TL, yıllık aidat ise 200 TL olarak alınır.
Kurumsal Üyelik Formu

b)  Bireysel Üyelik: Bireysel üyelik formu (Fotoğraflı) ile birlikte kimlik fotokopisinin teslim edilmesi. Bireysel üyelikte giriş kaydı 100 TL, yıllık aidat ise 50 TL olarak alınır.
Bireysel Üyelik Formu

Bireysel ve Kurumsal üyeler asıl üye olarak kabul edilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernekler Kanunu’nun ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerindeki kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve dernek tüzüğünü kabul etmiş kişilerdir. Asil üyeler Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

c) Onur Üyeliği: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Bizi arayın yardımcı olalım

ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

1-   ÜYELİK BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULUP TESLİM EDİLMESİ

2-  2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

3-  ÜYELİK GİRİŞ KAYIT ÜCRETİ

ÜYELİK ÖDEMELERİ İÇİN BANKA HESABI

İş Bankası Akdeniz Üniversitesi

Şubesi:6202

Hesap no:0298205

IBAN:TR540006400000162020298205

Sizden haberimiz olmayabilir, bizi haberdar etmek için info@saglikterapi.org adresine mail yazınız….

Üyelikten Çıkma

Madde 4– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne/misyonuna aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Leave a reply