Vizyon/Misyon

Vizyon/Misyon

Vizyonumuz

SAĞLIK VE DOĞAL TERAPİLER DERNEĞİ, holistik (bütünsel) sağlık, doğal sağlık, spa, wellness, doğal şifa sanatları ve alternatif terapiler alanında çalışan terapisti, pratisyeni, uzmanı, akademisyeni, eğitmeni, hekimi, araştırmacı ve yöneticileri bünyesinde barındıran bir profesyonel meslek derneğidir.
Derneğin amacı; eğitim, araştırma, uygulama, geliştirme ve denetleme çalışmaları yapmak, alanı ve çalışanlarını ulusal ve uluslararası çerçevede en iyi şekilde temsil etmektir. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

Misyonumuz

Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği’ nin misyonu; doğal sağlık ve doğal terapiler sanatını, bilimini ve pratiğini geliştirmek ve ilerletmek. Ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, kurs ve seminerler aracılığı ile yeni teknik ve gelişmeleri duyurmak, masaj ve doğal terapiler sanatı ve biliminin ülkemizde gelişimine yardımcı olmak ve bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmak. Ulusal mesleki standartlarının oluşması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, istihdam oluşturulması, eğitim ve gelişim programlarının oluşturulması ve yürütülmesi için çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve geliştirilen projelere destek olmak.

 

Leave a reply